Zelfquarantaine

Inmiddels is het een eindje in Mei, en zijn we vanaf midden Maart allemaal thuis. In zelfquarantaine. Zelfquarantaine is, in tegenstelling tot quarantaine, vrijwillig. We kiezen er dus bewust voor om met elkaar even een tijdje thuis te blijven, om zo het risico om besmet te worden met het Coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Voor de één overdreven, voor de ander noodzakelijk. Er is al veel over gezegd en geschreven, de voor- en nadelen, de zin of juist de onzin ervan… hoe dan ook. Wij hebben ervoor gekozen in verband met de kwetsbaarheid van Joëlle en om zelf op de been te blijven om voor Joëlle te kunnen zorgen.

In de achterliggende periode heb ik thuis gewerkt, op drie vierkante meter van onze slaapkamer. Lianne heeft er (al een tijd geleden) voor gekozen om geen werk buitenshuis te hebben en is zodoende beschikbaar om voor Joëlle en Samuël te zorgen en veel huishoudelijke taken op zich te nemen. Willemijn en Matthias hebben één van de slaapkamers gebombardeerd tot klaslokaal en volgen daar gewoon hun lesrooster met een laptop voor hun neus. We hebben een schema gemaakt met taken die moeten gebeuren, en als ze een tussenuur hebben pakken ze taken binnenshuis op. Heel fijn!  Zelf help ik uiteraard ook in huis en bij de verzorging en begeleiding van Joëlle.

Allemaal thuis dus met elkaar de post open maken

Joëlle mist enerzijds haar klasgenootjes, juffen en behandelaars heel erg. Anderzijds lijkt ze ook wel te genieten van de rust en de structuur. Ze slaapt beter in deze tijd, en verveelt zicht niet. Zo goed als we kunnen begeleiden we haar bij ontwikkelingsgerichte opdrachten en spelletjes, en nemen we min of meer de therapeutische oefeningen over, om haar een klein beetje soepel te houden. Af en toe heeft ze een video-bel-uurtje met school. Ondanks al deze inspanningen is het waarschijnlijk onvermijdelijk dat ze fysiek en mogelijk ook in leerontwikkeling wat achterstand zal opdoen.

Thuis oefenen met papa

In deze periode doen we alles zelf en we doen alles samen. Er komen tijdelijk geen pgb-ers en geen huishoudelijke hulp. Met 24-uurszorg, twee pubers en een opgroeiende dreumes (en een fulltime baan) hebben we de handen meer dan vol. Tijd om een extra taal te leren, een nieuw muziekinstrument te leren bespelen of de schuur op te ruimen hebben we dus niet. Tegelijkertijd worden de boodschappen voor ons gedaan, hebben we geen reistijd en minder tijdsdruk. Dat geeft allemaal weer een stukje rust!

Meer dan ooit realiseren we ons dat gezondheid een groot goed is! De keuzes die we moeten maken rond Joëlle ervaren we als lastig en soms ingewikkeld. Waar doe je goed aan? Wij weten het niet altijd. Wel zijn we geneigd om extra voorzichtig te zijn en voorlopig nog te blijven. Uiteindelijk heb je gezondheid niet in eigen hand. We proberen onze verantwoordelijkheid optimaal te nemen, en beseffen tegelijkertijd afhankelijk te zijn.

We realiseren ons terdege dat in veel gezinnen met of zonder een gehandicapt kind veel nood is. Niet overal zal het makkelijk zijn (geweest). Ook wij hebben de achterliggende periode bij tijden als zwaar ervaren, en soms nog. Maar tegelijkertijd moeten we zeggen dat we ondanks de zorgen het met elkaar als gezin erg goed hebben. We zijn daar heel dankbaar voor!

Graag willen we buren, familie, vrienden en gemeenteleden die meeleven op welke wijze dan ook daar heel hartelijk voor bedanken!! Het is echt hartverwarmend en vaak beschamend hoe er door velen aan ons gedacht wordt. Nogmaals dank daarvoor!

Voor de gezinnen waar het (bijna) niet meer gaat: houd vol, vat moed, ga door. Waardeer wat je hebt. Heel veel sterkte voor iedereen in deze bijzondere en vaak moeilijke omstandigheden!

Stel het je eens voor…

Soms denk ik: Zou er iemand zijn die het snapt…? Die snapt wat het is om vader of moeder te zijn van een gezin met een gehandicapt kind. Het is misschien een vrij onzinnige gedachte in die zin dat de gedachte op zichzelf je niks oplevert. Maar een mens zoekt naar erkenning, en wil gezien worden. Ook voor ons is dat belangrijk. Eén van de redenen om een blog te schrijven was ook om te vertellen hoe het gezinsleven met een meervoudig gehandicapt kind er uit ziet.

Een gehandicapt kind in je gezin moet je niet onderschatten. Er wordt veel van je gevraagd. Het is een 24-uurszorg. Het leven is voorgoed anders dan voorheen. De activiteiten die je onderneemt veranderen definitief. Ze worden aangepast op je nieuwe leven met een gehandicapt kind in je gezin. De periode van slaaptekort die volgt op het krijgen van een kindje lijkt niet meer te stoppen. Het is voor ons inmiddels 6 jaar te weinig slapen.

Af en toe de toevlucht nemen tot de anonimiteit is ook voorbij. Je valt altijd op. Er kijken altijd mensen naar je. Stel je eens voor: je hebt altijd bekijks! Wandelend met Joëlle naar het dorp. Fietsend met de rolstoelfiets. Parkerend op een invalideparkeerplaats, hoe fijn het ook is dat die er zijn. Starende blikken. Gapende blikken. Meewarige blikken. Verwijtende blikken. Liefdevolle blikken. Meelijdende blikken. Vermakelijke blikken… Stel het je eens voor!

Aandacht. Altijd en overal krijg je aandacht. Fijn? Soms wel. Vaak niet. Stel je maar eens voor: je wil snel een boodschap doen voor het eten, en je neemt je kind mee. Heel normale situatie toch? Na een korte wandeling of fietstocht ben je in de supermarkt. Je hebt op dat korte stukje drie keer voorrang gekregen waar je het eigenlijk niet had. Je word geholpen waar het niet nodig is. In de winkel wordt vijf keer gevraagd of je er wel langs kan. Bij de kassa word je standaard voorgelaten. De rij naast je, en die daarnaast geniet graag mee van het spektakel wat een gehandicapt kind heet. Want Joëlle geniet luidruchtig.

Hoe doe je het met je werk? Wie zorgt er dan voor Joëlle? Of wat als je oppas nodig hebt? Of wat als één van jullie twee het even niet doet, even uit is, even op is, of even weg is? Hoe op vakantie? Wanneer slapen? Hoe zorg je voor je andere kinderen? Hoe aan jezelf toekomen? Hoe hulp vragen? Hoe je sociale contacten bijhouden? Of als je ze bent kwijtgeraakt hoe aan nieuwe te komen? Hoe nog normale dingen doen? Hoe krijg je begrip? Hoe leg je uit dat niet alleen je huis is aangepast, maar je hele leven? Dat je ander werk moet vinden om het vol te kunnen houden? Waar haal je de moed vandaan om elke dag door te gaan? Om elke dag weer op te staan, en er -samen alleen- weer voor te gaan….?

Het zijn zomaar wat overpeinzels. Natuurlijk ga je altijd door. Daar heb je immers een goede reden voor. Maar het is moeilijk. Het is ontzettend moeilijk. En we zijn meesters in het wegrelativeren van onze eigen moeiten, er zijn er immers altijd die het moeilijker hebben. Zeker! Maar nu, in deze blog, voor deze keer, doe ik dat gewoon een keer niet. En gun ik het me om me hardop af te vragen: Wie ziet het? Wie begrijpt het?

Zou er iemand zijn die het snapt…?